Grażyna  Szot 

Rada Fundacji 

Michał Szot 

Rada Fundacji